Modrý Dvor
Napíšte námEmail
Krása v kype zrodená

MODRÝ DVOR

HISTÓRIA

MODRÝ DVOR - SKLAD

MODROTLAČ PÚCHOV

GENIUS LOCI

STARÁ ŠKOLA

OBNOVA FORIEM

ARCHÍV

METRÁŽ – VZORY

KUSOVKA – VZORY

FOTOGALÉRIA

FOTO ARCHÍV

 

 

MODRÝ DVOR

   ... a to doslova a do písmena. Pohľad na tradičné veci netradičným spôsobom. Sprístupnenie krásy zrodenej v indigu. Asi takto môžeme charakterizovať zameranie našej činnosti.

 

 

HISTÓRIA

Projekt Modrý Dvor vznikol spontánne v roku 2017 ako odpoveď na dianie v danom období, s dôrazom na zachytenie platformy pre svoj rozvoj do budúcnosti. Je prirodzeným doplnkom  a funkčným pokračovaním k historickej dielni Modrotlač Trnka Púchov.

 

Myšlienky projektu Modrý Dvor sa uskutočňujú prostredníctvom občianskeho združenia Modrý Dvor, založeného v 2018.          
Náplňou občianskeho združenia okrem iného je:

  • výroba modrotlače,
  • organizovanie modrotlačových remeselných dní,
  • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
  • zachovanie tradičnej slovenskej pamiatkovo chránenej púchovskej dielne modrotlače a jej vybavenia,
  • popularizácia a osveta v oblasti modrotlače,
  • modrotlač a jej výroba z pohľadu zachovania tradičných pracovných postupov, jej spracovanie a využitie v spojitosti so slovenským folklórom.

 

Ďalšou neodmysliteľnou súčasťou projektu Modrý Dvor je vytvorenie retro farbiarskej dielne. V rámci nej sa tu nachádza tlačiareň, povala na sušenie plátna, farbiarsky dvor s kypami, priestor pre remeselné dielne so zázemím. 

 

Našou snahou je, aby účastníci remeselných dielni u nás čerpali poznatky v autentickom prostredí farbiarne. Veríme, že toto je najlepší spôsob, ako sprístupniť čaro modrého remesla.        

 

Archív M. Trnka - Púchovské "modré" gaštany opäť ožili. Sušenie plátna na gaštanoch.

 

 

MODRÝ DVOR - SKLAD

V mieste, kde kedysi stál dom, ktorý slúžil ako pomocný sklad pre dielňu modrotlače, vytvárame priestor, ktorý bude neformálnym centrom modrotlače na Slovensku.

 

 

MODROTLAČ PÚCHOV

Historická dielňa modrotlače s vyše 200 ročnou tradíciou výroby. Viac na www.modrotlacpuchov.sk

 

 

GENIUS LOCI

Duch miesta. Toto je hlavný dôvod, prečo sa naše remeselné stretnutia uskutočňujú zásadne v Modrom Dvore. Kladieme dôraz na zachovanie jednoty obsahu a formy.

 

 

STARÁ ŠKOLA

My robíme viac ako workshopy. My zachovávame tradíciu výroby pôvodnej slovenskej modrotlače remeselným spôsobom v rámci Starej školy. Receptúry a pracovné postupy, osvedčené po generácie, autentické prostredie farbiarne, to sú predpoklady na nezabudnuteľné zážitky počas remeselného dňa. Vítaní sú aj malí tovariši - žiaci škôl, ktorí sa chcú čo to dozvedieť, ako sa v minulosti pracovalo a žilo.

 

Stretnutia sa konajú po predchádzajúcej dohode.          
 

 

M. Trnka – Špeciálne vyrobené formy pre malých tovarišov na stretnutia s remeslom v Starej škole.

 

G. Támová – Stretnutie detí s modrotlačou v CVČ Včielka v Púchove.

 

 

OBNOVA FORIEM

Jednou z hlavných úloh Modrého Dvora je aj starostlivosť o vybavenie historickej dielne. Matrice resp. formy na potláčanie si v tomto smere vyžadujú stálu pozornosť. Podaktoré formy stačí len opraviť, no sú aj také, kde je poškodenie vo väčšom rozsahu a je už potrebné vyrobiť nové duplikáty. Staré originály, hoci sa s nimi už nebude tlačiť, naďalej uchovávame v archíve foriem ako svedectvo remeselnej zručnosti dôb dávno minulých.

 

 

Archív M. Trnka – Detail starej a novej formy.

 

 

ARCHÍV

Nie len zachovať samotnú pamiatku. Našou snahou je zhromažďovať informácie o modrotlači a súvisiacich činnostiach s ňou. To je hlavný zámer pri vytváraní tlačového a audiovizuálneho archívu.

 

 

Archív M. Trnka – Knihy, ktoré sú vstupnou bránou do sveta slovenskej modrotlače.

 

 

METRÁŽ – VZORY

Pripravuje sa.

 

 

KUSOVKA – VZORY

Pripravuje sa.

 

 

FOTOGALÉRIA

Pripravuje sa.

 

 

FOTO ARCHÍV

Tvoríme archív historických fotografií o Púchove a retro foto techniky, ktorý bude sprístupnený v rámci Modrého Dvora. Ďakujeme všetkým, ktorí by chceli prispieť svojou fotografiou do archívu.

 

 

Archív M. Trnka – Historický Púchov.

 

 

DOPLŇUJÚCE ČÍTANIE

Kontakty

Modrý Dvor     
Mudroňova 548/8    
020 01  Púchov

 

mobil: 0944 250 255  
web: www.modrydvor.sk     
email : info@modrydvor.sk

Napíšte nám správu

Nájdite k nám cestu

Mapa